Workshop แรก และ workshop เดียวที่ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจและอยากเป็นลูกเรือได้อย่างครบครัน ตั้งแต่การเตรียมตัวสอบในทุกๆ รอบ เนื้อหาการสอบแต่ละสายการบิน สิ่งที่กรรมการมองหา ไปจนถึงการทดลองการทำงานเป็นลูกเรือในบรรยากาศจริง รับคำแนะนำรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทั้งอดีตกรรมการคัดเลือกลูกเรือ ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และรุ่นพี่หลากหลายสายการบิน

*เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม